Selecteer een pagina

TU Delft Library

Bezield bezuinigen

In 2013 bevindt de TU Delft Library zich in het centrum van de stormachtige ontwikkelingen in de wereld op het gebied van technologie en informatie. Vraag aan de 140 medewerkers van de TU Delft Library “Wat zou de Library nu eigenlijk moeten bieden?” en je krijgt 140 verschillende antwoorden. In haar oude gedaante (bibliotheek) wordt er steeds meer getwijfeld aan haar bestaansrecht. Wat heet; midden in het proces moest de TU Delft Library 40% (!) van haar totale budget inleveren. Met de gevonden waarde-propositie kon de TU Delft bezield bezuinigen.

De resulterende strategie: “De TU Delft Library maakt de wetenschapper beter” door “precies de juiste kennis op precies het juiste moment bij precies de juiste wetenschapper te krijgen”.

Door duidelijk onderscheid te maken tussen de student en de wetenschapper (onderzoeker) in zijn mogelijke verschijningsvormen;

  • Op zoek naar inspiratie voor (nieuw) onderzoek;
  • Op zoek naar financiering; 
  • Het onzerzoek in volle actie; 
  • Op de bühne om de resultaten onder de aandacht te krijgen; 

kon directie van de TU Delft Library een afgewogen keuze maken welke diensten nog wel ‘pasten’; welke er opgeheven konden worden en welke nieuwe waarde-proposities ze aan kon bieden.